Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki…. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej….. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych… Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. Szczegóły