Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2017 KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki…. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK MY/03/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej….. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych… Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych … Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 KWK M/08/17 Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych.. Szczegóły
Akty prawne 07.06.2017 CZOK/04/17/18 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” … Szczegóły