Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 KWK/WR/01/16/17/N – „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” Szczegóły