Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2015 KWK M 27/15/16 – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm Szczegóły
Akty prawne 30.11.2015 CZOK/60/15 – Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II , Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania Szczegóły
Akty prawne 30.11.2015 BZ/08/15/16 – Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK C/07/15/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/53/15/16 – „Wykonanie dukli przy pomocy MW miedzy przekopem B54 a przekopem B40 o łącznej długości 6 m w obudowie 3,2 ZOKP-V32 w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/52/15/16 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczych Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-08/15 – Zabudowa konsol i uchwytów kablowych oraz likwidacja … Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 KWK M/37/15/16 Wykonanie analiz powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. Szczegóły
Akty prawne 27.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-10/15- Wykonanie dokumentacji technicznych zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Szczegóły