Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-09/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-07/17- „Dokumentacja techniczna- Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych oraz osadników głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami (wraz z kosztorysami inwestorskimi). Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-08/17 „Dostawa produktu ubocznego o właściwościach popiołu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/BZ–2265–24/17 – Ubezpieczenie mienia Oddziałów SRK S.A. Część I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla Oddziałów: KWK „Makoszowy”, KWK „Centrum”, KWK „Kazimierz – Juliusz” i KWK „Krupiński” Część II: Ubezpieczenie mienia podziemnego Oddziału KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2017 SRK/TZ/KWK M– 2265–70B/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 KWK P/03/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”… Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 KWK C/18/17 – „Zabudowa rurociągu Dn 350 z wykładką z polietylenu – Etap I – zabudowa rur na poz. 372 m i poz. 585m, zabudowa w szybie „Staszic, częściowa dostawa rur i armatury dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Szczegóły
Akty prawne 03.06.2017 CZOK/31/17 – Dostawa rur dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … Szczegóły