Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-13/16 – Wykonanie zmian zasilania w media budynku lampowni dla SRK S.A KWK „ Boże Dary” w Katowicach. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 KWK BD/25/16/N- „Dostawa przekładników prądowo- napięciowych podstacji 110/6 kV” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 KWK K-J/05/16/17/N Likwidacja szybów byłej kopalni „Feliks I” i „Feliks 2” dla Oddziału KWK „Kazimierz- Juliusz” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 KWK BD/05/16/17/N „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK C -2265-35/16 Dostawa kamizelek chłodzących do wykonywania….. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-66/16 Dostawa szyn kopalnianych S-39 Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-53/16/17 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/CZOK–2265-49/16 – Dokumentacja techniczna zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”. Szczegóły