Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-33/17 Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 CZOK/29/17 Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-25/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II Szczegóły