Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Szczegóły
Akty prawne 30.05.2017 BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK C/17/17 – „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Szczegóły