Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK- 2265-24/16 – Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-31/16 Dostawa części zamiennych nowych do kotwiarek pneumatycznych typoszeregu GMP-KP produkcji firmy Glimarpol dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK–2265–16/16 „Serwis lamp osobistych” Cz. I i Cz. II Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/MY-2265-04/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodni II” do rzeki Przemszy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-63A/16 – Przeglądy Eko Lab… Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 CZOK/39/16 – „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-03/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/AZM-2265-3/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej,….. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 SRK/TZ/KWK c-2265-05/16 „Dostawa rur tkaninowo – gumowych RTG z kołnierzem dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Szczegóły