Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2017 CZOK/19/17 – „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 – Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-24/17 – „Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Część III: Dostawa smaru do gwintów PG” Części IV – „Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-29/17Dostawa schodów górniczych metalowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody…” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni” Szczegóły
Akty prawne 24.05.2017 KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania….. Szczegóły