Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2017 KWK MY/06/17 – Likwidacja szybu „Łokietek” wraz z wyposażeniem w SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/11/17Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-12/17 – „Przeprowadzenie analizy mającej na celu optymalizację ilości przepływającego powietrza przed i po likwidacji szybu wentylacyjnego Witczak… Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK M/07/17 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK-2265-02/17 „Wykonanie projektu technicznego rozbiórki przybudówek budynku stacji wymienników ciepła wraz z rampą w Zabrzu przy ul. Szybowej (działki nr 200/15 i 201/15) oraz wykonanie zaprojektowanych robót rozbiórkowych” Szczegóły