Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2017 KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 KWK J-M/10/17 Remont wentylatorów głównych przy szybach Jas IV oraz Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-04/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania sie zagrozenia metanowego dla okreslonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-06/17 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Akty prawne 15.05.2017 KWK MY/05/17 Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu… Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 CZOK/22/17 Dostosowanie tamy wodnej do nowych warunków hydrogeologicznych Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 KWK J-M/09/17/18 – „Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 CZOK/10/17/18 Dostawa pomp Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 KWK BD/11/17 – Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Oddziału Spółki w Katowicach KWK „Boże Dary” Szczegóły