Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły