Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2017 KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-05/17Dostawa narzędzi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-22/17 Obsługa serwisowa przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-02/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 KWK C/WR/03/16/17 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddziały KWK „Wieczorek I”, KWK „Krupiński” oraz KWK „Rozbark V” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” Szczegóły