Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-08A/16 – Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 SRK/TZ/CZOK– 2265 –43/16 Dostawa aparatów ucieczkowych Szczegóły
Akty prawne 04.08.2016 SRK/TZ/KWK-2265-06A/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Szczegóły
Akty prawne 04.08.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265 –44/16 Dostawa stojaków ciernych typu Valent Szczegóły
Akty prawne 03.08.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265 –42/16 Dostawa elementów zapór przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 03.08.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –25/16 Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla Szczegóły
Akty prawne 03.08.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-09A/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/50/16/17 – Utrzymanie czystości… – 2 części Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK M/44/16/17 Dostawa oleju napędowego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. Szczegóły