Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.05.2017 KWK C/WR/03/16/17 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddziały KWK „Wieczorek I”, KWK „Krupiński” oraz KWK „Rozbark V” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku. Szczegóły
Akty prawne 05.05.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” Szczegóły
Akty prawne 29.04.2017 KWK MY/04/17-„Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła”… Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 CZOK/16/17 – Roboty górnicze w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 – Wykonanie projektu technicznego przełączenia… Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK C/13/17 Likwidacja 5 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. Szczegóły