Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 – „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 CZOK/20/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK J-M/05/17 – Projekt techniczny likwidacji szybu JAS VI wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-13/17 – Wykonanie projektów technicznych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 KWK C/10/17 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 KWK C/12/17 – „Likwidacja 4 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 KWK K/02/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 KWK J-M/04/17/18 Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 KWK J-M/08/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych .,…… Szczegóły