Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.04.2017 KWK J-M/08/17/18 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych .,…… Szczegóły
Akty prawne 20.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 BZ/ZC/02/17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-02/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły
Akty prawne 18.04.2017 KWK B/04/17 – Likwidacja pięciu obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-15/17 – Wykonanie nieniszczących badań wytrzymałościowych konstrukcji tam wodnych TW-3, TW-4 i TW-5 zabudowanych w wyrobiskach górniczych na poziomie 630 w Pompowni „Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK K/01/17 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalna Węgla Kamiennego „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK K/WR/03/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Krupiński”… Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego. Szczegóły