Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.03.2017 KWK MY/WR/01/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 CZOK/WR/02/17/18 „Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 KWK W/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji … dla SRK S.A. Oddział „Wieczorek” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 KWK P/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2017 r.” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 KWK BD /08/17 – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów..” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2017 KWK K/WR/02/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220.) wytworzonej z metanu pochodzącego z odmetanowania KWK „Krupiński” … Szczegóły
Akty prawne 21.03.2017 KWK A/04/17 – Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna” Szczegóły
Akty prawne 16.03.2017 KWK B/01A/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Szczegóły
Akty prawne 16.03.2017 KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 15.03.2017 KWK BD/05/17 – Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m … Szczegóły