Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.11.2016 CZOK/63/16/N – „Dostawa rur DN 250 do wymiany na poz. 690 m” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 – 40/16 – „Naprawa obudowy szybu Witczak” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/AZM-2265-11/16 – Część I „Roboty dekarskie oraz wymiana płyt balkonowych … Część II „Roboty dekarskie oraz wymiana okien na klatce schodowej … Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-54/16 – Naprawa kabla 6 kV … Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 KWK R/05/16- Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp zatapialnych, przeznaczonych do odwodnienia podziemnych wyrobisk dołowych Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły