Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.04.2019 ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Wykonanie audytu efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej dotyczącego przedsięwzięcia: „Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w wyniku zmiany systemu odwadniania ze stacjonarnego na głębinowy w Pompowni „Jan Kanty”” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2019 RO-P-0031-19 Zakup wraz z dostawą 3 szt. elektromagnesów ryglujących Szczegóły
Akty prawne 27.04.2019 RO-P-0030-19 Wymiana wymiennika ciepła JAD-M650 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 RO-KCL-0018/19 – „Wykonanie w 2019 roku okresowych przeglądów i konserwacji klimatyzatorów użytkowanych w SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 RO-KCL-0017/19-241900033-Wykonanie dokumentacji projektowej na likwidację szybu na terenie byłej kopalni Bolesław w Przygórzu na działce nr 206 AM1 obręb 0016 Wolibórz Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 RO-RY-0012/19 Inspekcja telewizyjna wraz z czyszczeniem kanalizacji ściekowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 R-C-0012/19 Wykonanie dokumentacji technicznej rurociągów przeciwpożarowego i tłocznego azotu w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 RO-JM-0023/19 Druk książek do prowadzenia dokumentacji wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Szczegóły