Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.03.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-4/17 „Naprawa rur” dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 SRK/TZ/CZOK– 2265 –2/17/18 – „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych… Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 KWK A/03/17 „Likwidacja szybu „Chrobry I” i likwidacja szybu „Ryszard II” wraz z wieżą szybową ”Ryszard II” Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 SRK/TZ/CZOK– 2265 –05/17 – „Projekt wykonania dwóch korków hydroizolacyjnych… Szczegóły
Akty prawne 14.03.2017 KWK M/03A/17Wykonywanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż. z wykorzystaniem urządzenia do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 KWK BD/07/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach: Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 KWK B/02/17- „Wykonanie tam izolacyjnych w aspekcie likwidacji wyrobisk korytarzowych: odcinka Przekopu głównego poz. 640 m oraz odcinka Przekopu oddziałowego poz. 512 m, rejon szybu AIII/IV” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK-2265-01/17 – Zadanie nr 1 „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego …”; Zadanie nr 2 – „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej …” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-02/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Szczegóły