Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-03/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK-2265-01/17 – Zadanie nr 1 „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Czarnieckiego …”; Zadanie nr 2 – „Projekt techniczny likwidacji wiaduktu przy ul. Mszańskiej …” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-02/17 – Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami … Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 KWK K/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 – „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” … Szczegóły
Akty prawne 06.03.2017 CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa … Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. Szczegóły