Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2017 KWK K/WR/01/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 SRK/TZ/KWK M-2265-03/17 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego Szczegóły
Akty prawne 07.03.2017 SRK/TZ/KWK B-2265-01/17 – „Wymiana zawieszeń nośnych jednolinowych wlk.5 w górniczym wyciągu szybowym Andrzej III przedział zachodni” … Szczegóły
Akty prawne 06.03.2017 CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa … Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 BZ/ZC/01/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 SRK/TZ/KWK C– 2265 –21/17 Wykonanie dokumentacji technicznych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 KWK C/05/17 – „Dostawa lin szybowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum”…. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2017 AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych Szczegóły