Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2017 AZM/10/16/17/N Roboty dekarskie blacharskie II części Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 KWK B/01/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-02/16/17 – Usługi w zakresie monitorowania zagrożeń radiacyjnych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2017 KWK P/WR/01/16/17/N„Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Pokój I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odział KWK „Pokój I” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2017 KWK BD/04/17 – Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 CZOK/02/17 Wymiana liny nośnej Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż……… Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK J-M/WR/01/17 – „Odwodnienia terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie – Zdrój ”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 KWK M/04/17- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły