Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/CZOK-2265-01/17 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A… Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/KWK C-2265-01/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017”. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/17 „Projekty budowlane rozbiórek 20 obiektów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK Jas-Mos. Szczegóły
Akty prawne 20.02.2017 KWK M/2/17 „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 SRK/TZ/BZ-2265-50/16/17 Dostawa materiałów higienicznych… Szczegóły
Akty prawne 14.02.2017 KWK C/03/17 „Dostawa osprzętu i części zamiennych do aparatów W-70, aparatów AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu SP-2 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2017” Szczegóły
Akty prawne 10.02.2017 KWK BD/01/17 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz…. Szczegóły
Akty prawne 10.02.2017 KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 10.02.2017 SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły