Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.10.2016 KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 – „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników….” Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej Szczegóły
Akty prawne 13.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-54/16/17 – „Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-59/16 „Wykonanie przeglądu rocznego oraz usługi serwisowej urządzeń zasilających centralę i dyspozytornię” Szczegóły
Akty prawne 10.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-50/16 – Świadczenie usług serwisowych kombajnu chodnikowego typu AM-50z-w produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanego w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 KWK C/19/16/17/N – „Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku.” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-46/16 Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych……. Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-26A/16/17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 SRK/TZ/AZM-2265-09/16 – Remont elewacji budynku w Zabrzu ul. Częstochowska 3 … Szczegóły