Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.02.2017 KWK A/01/17 – Wykonanie pomiarów i badań elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 10.02.2017 SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2017 SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 – „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” Szczegóły
Akty prawne 07.02.2017 KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Szczegóły
Akty prawne 06.02.2017 KWK M/WR/02/16/17/N – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 KWK R/WR/01/16/17 – Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRk S.A. Oddział KWK „Rozbark” Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 SRK/TZ/KWK K-J-2265-10/16/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV… Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 SRK/TZ/BZ-2265-02/17- „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie wraz z inwentaryzacją termiczną obiektu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 KWK J-M/WR/03/16/17/N – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój” Szczegóły