Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-34/16 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego… Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265–41A/16 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-33/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-52/16 Dostawa sprzęgieł oraz części zamiennych do sprzęgieł typu SET dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 SRK/TZ/KWK-2265-11/16 Projekt i likwidacja upadowej byłej kopalni „Jan Kanty” Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-32/16 Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-45/16Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 KWK BD/17/16/N – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Boże Dary” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2016r.” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03A/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły