Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.01.2017 KWK C/WR/04/16 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 KWK/WR/02/16/17/N – „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej… Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 BZ/15/16/17/N – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2017r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 – „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 20.12.2016 BZ/14/16/17/N – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły