Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-44/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 KWK M/48/16/N Wymiana rurociągu układu głównego odwadniania Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-48/16 – „Dostawa kół napędowych do kolejek podwieszanych „ Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK-2265-10/16 Roboty konserwacyjne na przepompowniach Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK M–2265-45A/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 CZOK/44A/16/N – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-31/16 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Szczegóły