Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2016 KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 – „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych” Szczegóły
Akty prawne 22.12.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia Szczegóły
Akty prawne 20.12.2016 BZ/14/16/17/N – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 KWK C/29/16/17/N „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 – Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z… Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 KWK C/WR/05/16/17 – Świadczenie usług informatycznych … Szczegóły