Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.05.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK KJ/WR/01/15/16 – Dostawa wody … KWK Kazimierz Juliusz Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK A/WR/02/16/17 – Część I: Dostawa energii elektrycznej … KWK Anna, Część II: Dostawa energii cieplnej … KWK Anna, Część III: dostawa wody do obiektów… KWK Anna Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 SRK/TZ/AZM-2265-04/16 – Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu… Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 12.05.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 – „Dostawa napojów regeneracyjnych” Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-30/16 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2016 KWK M/39A/16 – Dostawa odzieży – 2 części Szczegóły