Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-61/16/17Świadczenie usług w zakresie obsługi transportu sanitarnego z wykorzystaniem samochodu sanitarnego udostępnionego przez Wykonawcę dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 KWK R/07/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V”. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu….. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/BZ–2265–44/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 SRK/TZ/KWK–2265–16/16 – „Dostawa systemu ochrony sieci teleinformatycznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-07/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 KWK M/45A/16/17/NUdzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265-56/16/17 Dostawa gazów technicznych…. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265 -48/16 Dostawa małej mechanizacji pneumatycznej….. Szczegóły