Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.08.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Szczegóły
Akty prawne 29.08.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych … Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-43/16 – Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT Szczegóły
Akty prawne 24.08.2016 SRK/TZ/KWK-2265-09/16 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem Szczegóły
Akty prawne 12.08.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265-19/16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r… Szczegóły
Akty prawne 12.08.2016 SRK/TZ/KWK M–2265-45/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 11.08.2016 SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-47/16 – Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej nr 2910S ul. Polna w Przyszowicach … Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 SRK/TZ/KWK KJ-2265-08A/16 – Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Szczegóły
Akty prawne 10.08.2016 SRK/TZ/CZOK– 2265 –43/16 Dostawa aparatów ucieczkowych Szczegóły