Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2019 ZP-C-0006/19 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2020 roku w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy, Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Opinia uprawnionego rzeczoznawcy wraz z opracowaniem w sprawach ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 RO-P-0048-19 Serwis urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 RO-P-0047-19 Dostawa elementów oświetlenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 RO-KCL-0023/19-241900051-Zakup klimatyzatorów przenośnych na potrzeby Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 R-K-0010/19 Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 ZP-K-0002/19/1 „ Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 RO-P-0044-19-1 Serwis szybowych urządzeń łączności dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 R-KCL-0013/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” Szczegóły