Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.06.2019 R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 R-CZOK-0031/19 „Wykonanie projektu technicznego modernizacji przepustu pod ul Bytomską w ciągu cieku C wraz z oceną techniczną” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 ZP-K-0007/19 – „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”: Część I: 8 obiektów budowlanych Część II: 17 obiektów budowlanych Część III: 4 obiekty budowlane Część IV: 35 obiektów budowlanych” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 R-AZM-0008/19 „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych, Część II – Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 ZP-S-0006/19: Remonty i naprawy silników w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK „Śląsk” Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 ZP-B-0004/19 – „Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 ZP-M-0014/19 – „Remont wieży szybowej szybu I dla SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 ZP-BZ-0008/19 – „Wykonanie tablic i banerów informujących o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu oraz obsługa (umieszczanie i przemieszczanie nośników na nieruchomościach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu) w roku 2019” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 RO-CZOK-0028/19 – Naprawa wentylatora typu WLE 1004A/1 zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Witold II” Pompownia „Jan Kanty” Szczegóły