Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 – „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 CZOK/WR/04/16 – „Przebudowa i usuwanie skutków obwału skał stropowych w pochylni odstawczej na odcinku ok. 20 mb – Pompownia „Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-47/16 – Dostawa pian fenolowych … Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –50/16 – Świadczenie usług na wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego… Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego…. Szczegóły
Akty prawne 25.11.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265-51/16- „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu z podziałem na części dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” az z elementami do zabudowy) Część II – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 90º 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część III – dostawa kolan kołnierzowych DN 250 120º 1,6 Mpa (wraz z elementami do zabudowy) Część IV – dostawa trójników kołnierzowych DN 250/273,0×5,0 PN16 1,6 MPa (wraz z elementami do zabudowy) Część V – dostawa zasuw DN 250 PN 16 Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 BZ/11/16/N-Dostawa sprzętu komputerowego… Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/16 – Dostawa odzieży… Szczegóły
Akty prawne 23.11.2016 CZOK/57/16/17/N – Urządzenia systemu łączności…. Szczegóły