Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/06/16 – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/07/16 – Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-06-16 – Wykonanie pomiarów… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-15/16/17 – Analizy fizykochemiczne… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 KWK C/02A/16 – Transport… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/28/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych… Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/32/16 Zabudowa rurociągów w szybach Oddziału CZOK Szczegóły