Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.11.2016 KWK M/51/16/17/N – Dostawa sprężonego powietrza … Szczegóły
Akty prawne 17.11.2016 BZ/10/16/17/N – UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. I JEJ ODDZIAŁÓW W 2017R. Szczegóły
Akty prawne 17.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-44A/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 17.11.2016 SRK/TZ/BZ-2265-35/16 Dostawa oprogramowania systemowego i serwera Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/KWK – 2265 –13/16 – Wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie… Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –15/16 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego… Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-16/16- „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/BZ-2265-33/16Dostawa atramentowego systemu do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji wieloformatowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 KWK/03/16/17/N – „Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-44/16 „Regeneracja oleju transformatorowego … Szczegóły