Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.11.2016 BZ/03/16/17/N – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Szczegóły
Akty prawne 14.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-57/16 : Dostawa klocków i uchwytów kablowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 14.11.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-05/16- „Przebudowa instalacji ogrzewania szybu wdechowego „Łokietek” Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V Szczegóły
Akty prawne 10.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-57/16/17 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych………… Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 CZOK/59/16/N – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 KWK B/12/16/17/N – Opracowanie „Koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym …” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 KWK BD/26/16/N- „Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 CZOK/63/16/N – „Dostawa rur DN 250 do wymiany na poz. 690 m” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. Szczegóły