Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2016 CZOK/15/16 Dostawa materiałów elektrycznych Szczegóły
Akty prawne 16.04.2016 CZOK/17/16 – Część I: „Dostawa pompy” Część II: „Dostawa pomp zatapialnych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2016 KWK C/07/16 – „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/10/16 – Dostawa ciągnika akumulatorowego … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 AZM/05/16 – Roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej….. Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/16/16/17″Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-07/16 – Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/33/16 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III: „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Szczegóły