Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2016 KWK K-J/03/16 – Wykonanie dwóch korków… Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-1/16 Wykonanie wzmocnienia podłoża wokół szybu „Park” Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-04/16 Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-05/16 Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Barbara” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 AZM/04/16 – Część I „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 5 … Część II „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 7 … Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/24/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/12/16 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-27/16 „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy DRAGER dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy.” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/26/16 Roboty budowlane w Oddziale CZOK Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 KWK BD/10/16- „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I i/lub Część II i/lub Część III Szczegóły