Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-09/16 Wykonanie „Układu monitorowania piętrzenia wody w zrobach Oddziału KWK „Rozbark V” zintegrowany z systemem dyspozytorskim Oddziału KWK „Centrum” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Rozbark V” Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 KWK R/05/16- Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp zatapialnych, przeznaczonych do odwodnienia podziemnych wyrobisk dołowych Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-53/16 : Modernizacja systemu przewietrzania Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-73/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Szczegóły
Akty prawne 09.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-30A/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265 –14/16 -„Pomiar rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu „II” Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265-63/16/17 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości…………………….. Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 KWK/WR/01/16/17/N – „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły