Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-41/16 Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Szczegóły
Akty prawne 03.11.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-69/16 „Wykonanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin.. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2016 KWK/WR/01/16/17/N – „Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do budynku biurowego położonego przy ul. Perla 10 w Dąbrowie Górniczej” Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK/14/16/17/N Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK M/52/16/17/N Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW Szczegóły
Akty prawne 31.10.2016 KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 KWK C/25/16/17/N – „Dostawa i zabudowa stacji do podawania pyłów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 BZ/02/16/N – Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych … Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 KWK BD/21/16/N Likwidacja obiektów budowlanych II Części Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-52/16 Dostawa samochodu do przewozu osób i materiałów Szczegóły