Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.10.2016 CZOK/58/16/N – Dostawa kół linowych, osi oraz łożysk kół linowych wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 CZOK/59/16/N – „Naprawa kabla 6 kV R-01 pole 28” Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 KWK C/24/16/N – Likwidacja bud. rozdzielni 6kV przy szybie Jan i bud. wentylatora przy szybie Jan … Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 KWK M/53/16/17/N Magazynowanie odpadów wydobywczych z SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 KWK M/56/16/N Dostawa oleju napędowego Szczegóły
Akty prawne 28.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-33A/16 „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-13/16 – Wykonanie zmian zasilania w media budynku lampowni dla SRK S.A KWK „ Boże Dary” w Katowicach. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 KWK BD/25/16/N- „Dostawa przekładników prądowo- napięciowych podstacji 110/6 kV” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 KWK K-J/05/16/17/N Likwidacja szybów byłej kopalni „Feliks I” i „Feliks 2” dla Oddziału KWK „Kazimierz- Juliusz” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Szczegóły