Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/29/16 „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 CZOK/19/16 Część I – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń….Część II – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń…Część III – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń …. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 KWK M/27/16/17 – Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 KWK/08/16 – „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-04/16 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 AZM/03/16 – Dostawa samochodów osobowych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 KWK K-J/04/16 – Likwidacja szybów… Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 CZOK/21/16/17 – Dostawa środków ochrony indywidualnej… Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 CZOK/14/16 – Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK Szczegóły