Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-10A/16 Świadczenie usług serwisowych pól rodzielczych Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-36/16 Dostawa osprzętu i części zamiennych Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-08/16 -Dostawa lutni parcianych elastycznych 12 000 Pa 800 i lutni Spiro 800 wraz z złączkami” Szczegóły
Akty prawne 19.10.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-20/16 – „Sprawdzenie poprawności wskazań przepływomierzy elektromagnetycznych” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 18.10.2016 KWK BD/22/16/N- „Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej wraz z likwidacją otworów drenażowych wokół szybu „Czułów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2016 KWK MY/06/16/17/N Zaprojektowanie i wykonanie budowy instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodniego” do rzeki Przemszy dla SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 SRK/TZ/KWK M–2265–55/16 – „Remont stojaków hydraulicznych i siłowników….” Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 KWK BD/23/16/N Budowa trasy transportu do pompowni głównej Szczegóły
Akty prawne 13.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-54/16/17 – „Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.10.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-59/16 „Wykonanie przeglądu rocznego oraz usługi serwisowej urządzeń zasilających centralę i dyspozytornię” Szczegóły