Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-32/16 Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 KWK C/22/16/N – „Dostawa części elektrycznych …” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-45/16Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 KWK BD/17/16/N – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku ze zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Boże Dary” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w 2016r.” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-03A/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-44/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 KWK M/48/16/N Wymiana rurociągu układu głównego odwadniania Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-48/16 – „Dostawa kół napędowych do kolejek podwieszanych „ Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK-2265-10/16 Roboty konserwacyjne na przepompowniach Szczegóły
Akty prawne 19.09.2016 SRK/TZ/KWK M–2265-45A/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Szczegóły