Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2016 KWK M/17/16 „Dostawa olejów silnikowych, maszynowych przekładniowych, hydraulicznych turbinowych, transformatorowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 231-3)” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 KWK M 02 16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą wulkanizacji na zimno w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 KWK M/11/16/17/AE – Dzierżawa kombajnu chodnikowego umożliwiającego wykonanie wyrobiska o przekroju co najmniej 22m2 z jednego ustawienia kombajnu w urabianych skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 60MPa i mocy silnika organu urabiającego 100 kW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265- 15/16- „Dostawa osprzętu do klejenia, w tym: Część nr 1 – Dostawa rur stalowych zasilających l-2,0 m, Część nr 2 – Dostawa nabojnic jednorazowych iniekcyjnych Q 20 L-332” Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-03/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych cz. I i cz. II Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 SRK/TZ/KWK BD – 2265-05/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń Szczegóły
Akty prawne 09.03.2016 SRK/TZ/AZM-2265-01/16 – Rozbiórka budynku mieszkalnego w Wałbrzychu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 KWK C/03/16 – „Remont pomp wysokociśnieniowych typu: OW-250A/7 i OW-250R/8” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 CZOK/03/16 – Likwidacja szybu Siemianowice III … Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-04/16 – Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły