Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2016 CZOK/44A/16/N – „Usunięcie skutków obwału skał stropowych w chodniku łączącym osadniki stare z nowymi wraz z przebudową poz. 630m.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-31/16 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 19A 16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r Szczegóły
Akty prawne 14.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-12/16 Dostawa urządzeń grzewczych Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-7/16 – Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Goły w Zabrzu Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły