Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-27/16 – Wymiana stolarki okiennej… Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK TZ KWK C 2265 26 16 17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/BZ – 2265 – 22/16/17 – „WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. ZA ROK 2016 I AUDYTU PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH STRAT PRODUKCYJNYCH” Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 KWK M/43/16/N – „Dostawa taśm przenośnikowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 08.09.2016 SRK/TZ/KWK M– 2265–41/15 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 19 w Paniówkach” Szczegóły
Akty prawne 07.09.2016 SRK/TZ/KWK C-2265/30/16 Dostawa łączności ratowniczej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-11/16 – Dostawa części do pomp wirowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 SRK/TZ/AZM-2265-08/16- „Remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz remont cokołu budynku w Zabrzu przy ul. Kościuszki 79 będący wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Szczegóły
Akty prawne 31.08.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Szczegóły
Akty prawne 29.08.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych … Szczegóły