Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-11/16 – „Dostawa pomocniczego sprzętu strzałowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 04/16- „Dostawa zestawu: ploter wielkoformatowy i skaner z urządzeniami towarzyszącymi oraz materiałami eksploatacyjnymi w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 KWK M/10/16 Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 KWK M/06A/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-06/16- „Regeneracja zawieszeń lin nośnych” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 KWK C/05/16 Remont systemu bezpieczeństwa w KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 KWK C/02/16 – Obsługa placów składowych… 2 Części Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 CZOK/02/16/17 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 KWK BD/07/16 – „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-16/16 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób Szczegóły