Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/50/16/17 – Utrzymanie czystości… – 2 części Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK M/44/16/17 Dostawa oleju napędowego Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK M/41/16/17 Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego dla oddziałów SRK S.A. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/56/16/17 Ubezpieczenie agregatów głębinowych w SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 CZOK/52/16/17 Opracowanie dokumentacji wykonawczych modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Gigant” wraz ze zmianą zasilania obiektów podstawowych Szczegóły
Akty prawne 01.08.2016 KWK C/18/16/17 „Usługi w zakresie transportu krajowego na 2017 rok: Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 KWK C/21/16 – „Zakup kontenerowej wytwornicy azotu dla SRK S.A. w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 KWK A/01A/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Anna” Część I i Część II Szczegóły
Akty prawne 29.07.2016 CZOK/47/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na wysokim napięciu… Szczegóły