Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.02.2016 KWK M/13/16 – „Wykonanie przedziału transportowego w ścianie i61 w pokładzie 405/2” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Szczegóły
Akty prawne 24.02.2016 KWK M/03A/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-12/16- „Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 24.02.2016 SRK/TZ/KWK BD- 2265-02/16- „Wykonanie dokumentacji technicznej…” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-01/16 Wykonanie dokumentacji geologicznej rozliczeniowej złoża „Bytom II-1” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2016 KWK M/08/16 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji Konstal Chorzów Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 KWK M/05/16 Wykonywanie prac związanych z kontrolą odcinków lin wyciągowych w zawieszeniach nośnych naczyń i zawieszeniach lin wyrównawczych oraz wymianą zawieszeń nośnych naczyń oraz zawieszeń lin wyrównawczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: dla wyciągu jednolinowego szybu I przedział „a” Część II: dla wyciągów dwulinowych szybu III przedział „a” i przedział „b” Część III: dla wyciągów czterolinowych szybu IV przedział „a” i przedział „b” Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 KWK C/01/16 Wykonanie napraw i remontów silników…. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 SRK/TZ/BZ-2265-02/16/17 Świadczenie usług hostingowych Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 KWK BD/02/16/17 Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługą urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK Boże Dary Szczegóły