Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.07.2016 KWK BD/20/16 – „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK MY/05/16 – Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni w KWK ”Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M/38/16/17 Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK M /46/16 – Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/46/16/17 – Przeglądy techniczne oraz naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 CZOK/21A/16/17 – Dostawa odzieży… 5 części Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-18/16 Kontrolne pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” i „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-07A/16„Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Szczegóły
Akty prawne 27.07.2016 KWK B/09/16/17 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/51/16 – „Dostawa elementów zbrojenia szybowego” dla Oddziału CZOK w tym: Część I: Dostawa zawieszeń lin wyrównawczych – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa zawieszeń nośnych – Pompownia „Jan Kanty”. Część III: Dostawa rygli wrót szybowych – Pompownia „Siemianowice”. Szczegóły