Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 KWK B/07/16 – Wykonanie tam izolacyjnych – 2 Części Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-37/16Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 SRK/TZ/KWK-2265-08/16 – Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 KWK C /15/16 – Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej … Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 SRK/TZ/KWK C – 2265 – 16A/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2016 KWK MY/03/16 Projekt techniczny wraz z kosztorysem infrastruktury KWK „Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 CZOK/42/16 – „Dostawa i zabudowa systemów wibrodiagnostycznych” … Szczegóły