Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.07.2016 KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/28A/16/17 – Wykonanie pomiarów WN, SN, NN… 6 części Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 BZ/08A/16/17 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: Część I: Ubezpieczenie mienia podziemnego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze – Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 KWK/12/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A…. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-06/16 Wykonanie aktualizacji projektów likwidacji szybów „Chrobry I” i „Ryszard II” Szczegóły