Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.07.2016 KWK BD/16/16- Naprawa i remonty silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK Boże Dary. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/24B/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 KWK C/20/16 „Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/49/16 Dostawa części do pomp II Części Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 KWK A/02/16- Wykonanie 7 tam izolacyjnych murowych Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 KWK BD/18/16 „Remont pomp głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Boże Dary”. Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 KWK BD/15A/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/53/16- „Roboty budowlane w Oddziale CZOK” Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 AZM/08/16 Wymiana okien w budynkach mieszkalnych w częściach wspólnych będących w 100% własnością SRK S.A. Cz. I- III Szczegóły
Akty prawne 26.07.2016 CZOK/28A/16/17 – Wykonanie pomiarów WN, SN, NN… 6 części Szczegóły