Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.07.2016 CZOK/17A/16 – Dostawa pompy dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 15.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-20/16 Projekt techniczny zabudowy rurociągu DN 300 w szybie „Staszic” i na przekopie wraz z kosztorysem Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-37A/16 Remont i legalizacja Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-42/16 Naprawa i sprawdzenie przepływomierzy Szczegóły
Akty prawne 14.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-23/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 AZM/06/16 – Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej… przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK-2265-06/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 KWK BD/13/16 – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-38/16 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 KWK/10/16 Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót Szczegóły