Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2015 KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Szczegóły
Akty prawne 31.12.2015 BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego Szczegóły
Akty prawne 28.12.2015 KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Szczegóły
Artykuł 23.12.2015 CZOK/60/15/16 – Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II, Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania Szczegóły
Akty prawne 22.12.2015 KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2015 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 17.12.2015 BZ/09/15/16 – Świadczenie usług pocztowych Szczegóły