Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 AZM/06/16 – Roboty dekarsko blacharskie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej… przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK-2265-06/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 KWK BD/13/16 – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-38/16 Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości… Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 KWK/10/16 Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-21/16- „Opracowanie Projektu technicznego przebudowy sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych wraz z kosztorysem” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-09/16 – „Badanie obudowy szybowej szybu „Czułów” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-09/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-04/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 KWK BD/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony…. Szczegóły