Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-04/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych Szczegóły
Akty prawne 12.07.2016 KWK BD/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony…. Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 KWK/11/16 Projekt rozbiórki bocznicy kolejowej na terenie byłej KWK „Centrum” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykonanie rozbiórki Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 SRK/TZ/KWK A-2265-05/16 – Wykonanie likwidacji 7 obiektów budowlanych… Szczegóły
Akty prawne 11.07.2016 SRK/TZ/KWK B-2265-02/16 Dostawa i wymiana wirnika wentylatora chłodni Szczegóły
Akty prawne 08.07.2016 SRK TZ BZ 2265 03 16 Dostawa materiałów higienicznych Szczegóły
Akty prawne 08.07.2016 KWK C/16/16/17 „Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługa urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 KWK C/WR/02/16 – Dostawa azotu ciekłego … Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 SRK/TZ/BZ-2265-15/16 – Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku SRK S.A. …. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2016 BZ/07/16 – Dostawa samochodów osobowych Szczegóły