Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.07.2016 SRK/TZ/KWK KJ – 2265 – 08/16- Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 KWK C/14/16 Dostawa azotu jako gazu inertnego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 AZM/07/16 Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 SRK/TZ/BZ-2265-07/16 Dostawa kalendarzy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-36/16 – Dostawa kleju do taśm przenośnikowych Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/CZOK–2265–16A/16 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-21A/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08A/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/03/16 Dostawa materiałów sanitarnych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów Szczegóły