Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.07.2016 KWK C/16/16/17 „Utrzymanie w sprawności ruchowej wraz z obsługa urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 KWK C/WR/02/16 – Dostawa azotu ciekłego … Szczegóły
Akty prawne 07.07.2016 SRK/TZ/BZ-2265-15/16 – Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku SRK S.A. …. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2016 BZ/07/16 – Dostawa samochodów osobowych Szczegóły
Akty prawne 06.07.2016 SRK/TZ/AZM-2265-03A/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej………. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2016 SRK/TZ/KWK KJ – 2265 – 08/16- Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Szczegóły
Akty prawne 04.07.2016 KWK C/14/16 Dostawa azotu jako gazu inertnego Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 AZM/07/16 Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 01.07.2016 SRK/TZ/BZ-2265-07/16 Dostawa kalendarzy na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-36/16 – Dostawa kleju do taśm przenośnikowych Szczegóły