Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-21A/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08A/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/03/16 Dostawa materiałów sanitarnych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 KWK B/07/16 – Wykonanie tam izolacyjnych – 2 Części Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-37/16Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 SRK/TZ/KWK-2265-08/16 – Dostawa dwóch pomp zatapialnych z szafą sterowniczą i osprzętem wraz z przeglądami Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 KWK C /15/16 – Uruchomienia urządzeń systemu ogólnozakładowej … Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-09B/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Szczegóły