Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2016 KWK BD/12/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Boże Dary” w 2016r.” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 SRK/TZ/KWK-2265-05/16 „Likwidacja deformacji nieciągłych w Jaworznie przy ul. Mylnej 2 – działki nr 45/3 i 45/4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 BZ/ZC/02/16 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów . a Szczegóły
Akty prawne 23.06.2016 CZOK/41/16/17 – Zabudowai uruchomienie awaryjnego górniczego wyciągu szybowego w Szybie „Gigant” … Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-34/16 Remont wózków hamulcowych II części Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji – projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 16.06.2016 SRK TZ CZOK-2265-19/16/17 – Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń – pompownia Pstrowski Szczegóły