Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-14A/16 Dostawa materiałów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wyciągi szybowe Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 BZ/04/16/17 – Realizacja podziałów geodezyjnych nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-14/16 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Skarga” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 BZ/06/16 – „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 BZ/05/16 – Określenie wartości rynkowej składników majątku Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III Szczegóły
Akty prawne 03.06.2016 KWK C/13/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich… Szczegóły
Akty prawne 02.06.2016 KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń… Szczegóły