Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-79/15/16 – Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-84/15 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-49A/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Szczegóły
Akty prawne 19.11.2015 KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-36/15/16 – Świadczenie usług serwisowych własnych pól rozdzielczych 6kV produkcji ELEKTRTOMETAL Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/BZ– 2265 –29/15 – Dostawa oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych serwerów Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-51/15/16 – Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji „ATUT” Szczegóły
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/15- Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „I” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 KWK/19/15/16 – Świadczenie usług sprzętem ciężkim w 2016 r. dla realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom Szczegóły