Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.05.2016 KWK M/33/16 Dostawa krążników i bębnów Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-29A/16 1. Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 SRK/TZ/KWK A-2265- 02/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie na 2016r.” Szczegóły
Akty prawne 25.05.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-13/16- „Dostawa rozdzielaczy mieszaniny podsadzkowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-28/16 Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK Szczegóły
Akty prawne 23.05.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 33/16 – Dzierżawa górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 KWK C/09/16 – Remont tłumików hałasu zabudowanych na dyfuzorach w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” … Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 KWK M/16/16 – „Utrzymanie ruchu pompowni głównego odwadniania na poziomach 530m i 850m dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 KWK C/11/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 SRK/TZ/KWK-2265-03/16 Projekt remontu budynku KWK w całkowitej likwidacji Szczegóły