Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.05.2016 SRK/TZ/KWK-2265-03/16 Projekt remontu budynku KWK w całkowitej likwidacji Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 SRK/TZ/KWK-2265-04/16- „Wykonanie robót zabezpieczających Budynek Dyrekcji i starej cechowni na terenie byłej KWK „Kleofas” w Katowicach (dotyczy dachu budynku)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-06/16- „Dostawa 7 sztuk elastycznych przewodów tłocznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz- Juliusz”. Szczegóły
Akty prawne 20.05.2016 SRK/TZ/KWK K-J-2265-07/16 Dostawa 45 ton (Mg) górniczego spoiwa na bazie anhydrytu Szczegóły
Akty prawne 19.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-31/16 – Dostawa lin… 2 części Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 KWK A/01/16/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego w KWK Anna” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ….” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły