Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2016 KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 KWK B/01A/16/17 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu ….” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265- 08/16 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu KWK „Boże Dary” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-40/16 Dostawa wciągników i podnośników Szczegóły
Akty prawne 17.05.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK KJ/WR/01/15/16 – Dostawa wody … KWK Kazimierz Juliusz Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK A/WR/02/16/17 – Część I: Dostawa energii elektrycznej … KWK Anna, Część II: Dostawa energii cieplnej … KWK Anna, Część III: dostawa wody do obiektów… KWK Anna Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 KWK B/05/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I, Część II Szczegóły
Akty prawne 13.05.2016 SRK/TZ/AZM-2265-04/16 – Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu… Szczegóły