Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.05.2016 CZOK/20/16/17 – Część I: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – …branża mechaniczno- instalacyjna. Część II: Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – … branża elektryczna. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 SRK/TZ/KWK-2265-02/16 – Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie „Anna” w Nowej Rudzie Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 KWK M/23/16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych……. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 CZOK/13/16/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I do VII Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK- 2265-22/16 – „Naprawa sieci sprężonego powietrza dla potrzeb stacji 110kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK- 2265-24/16 – Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-31/16 Dostawa części zamiennych nowych do kotwiarek pneumatycznych typoszeregu GMP-KP produkcji firmy Glimarpol dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/CZOK–2265–16/16 „Serwis lamp osobistych” Cz. I i Cz. II Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 SRK/TZ/MY-2265-04/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodni II” do rzeki Przemszy Szczegóły