Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-34/16- „Dostawa baterii i akumulatorów” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 KWK M/32/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów: Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 CZOK/35/16 – -„Remont tamy wodnej nr 2 poz. 321 m przy szybie Kolejowy I” dla SRK S.A Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-36/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 KWK M/26/16 – ”Remont elementów infrastruktury bocznicy kolejowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 CZOK/34/16 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 KWK M/28/16 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/CZOK- 2265-32/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych” Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 CZOK/37/16 – Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły