Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2016 KWK/08/16 – „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-04/16 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 AZM/03/16 – Dostawa samochodów osobowych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 KWK K-J/04/16 – Likwidacja szybów… Szczegóły
Akty prawne 11.04.2016 CZOK/21/16/17 – Dostawa środków ochrony indywidualnej… Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 CZOK/14/16 – Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 KWK BD/04/16 – Opracowanie projektów technicznych Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 CZOK/27/16 Wykonanie napraw i remontów silników Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 SRK/TZ/KWK M – 2265 –21/16 – Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg… Szczegóły