Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.04.2016 CZOK/34/16 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”” dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 KWK M/28/16 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/CZOK- 2265-32/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych” Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/CZOK -2265-23/16 – Dostawa radiotelefonów szybowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 CZOK/37/16 – Roboty szybowe w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 KWK MY/02/16 Wykonanie prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych powierzchni dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265 – 35/16 – Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK–2265-38/16 Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265 – 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły