Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265 – 35/16 – Dostawa sprzętu przeciwpożarowego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK–2265-38/16 Część I: Dostawa masywów gumowych, Część II: Dostawa uszczelniaczy bitumicznych i silikonowych, Część III: Dostawa pierścieni uszczelniających, Część IV: Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/CZOK – 2265 – 37/16- „Projekt techniczny likwidacji szybu „Ryszard” – Pompownia „Porąbka-Klimontów”” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-19/16 Dostawa tkanin wentylacyjnych Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/06/16 – Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów hutniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 KWK/09/16 – Część I: Projektu likwidacji nasypu kolejowego pozostałego po torze dojazdowym do szybu podsadzkowego „Witczak” w Bytomiu wraz z rozbiórką wiaduktu kolejowego i wykonanie likwidacji nasypu oraz rozbiórki wiaduktu kolejowego Część II: Projekt likwidacji stacji wymienników ciepła w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część III: Projekt likwidacji budynku technicznego – wymienników ciepła z hydrofornią w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego wraz z ich likwidacją: Część IV: Projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia wieży nadszybia szybu Wschodni II w Katowicach przy ul. Bocheńskiego wraz z wykonaniem zabezpieczenia wieży Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/36/16 Remont wyciągu szybowego szybu „Bańgów” dla Oddziału CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/07/16 – Roboty elektryczne w Oddziale CZOK Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 CZOK/22/16 Wymiana bocznych klap obrotowych wentylatora nr 1 i 2 przy szybie „V Zachodni” Szczegóły