Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej….. Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/16/16/17″Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-07/16 – Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli … Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/33/16 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III: „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/30/16 Remont rząpia pompowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 KWK M/34/16- „Dostawa gazów jedno- i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów: Część I- Dostawa gazów technicznych.Część II- Dostawa gazów laboratoryjnych. Część III- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-06/16 – „Remont zawieszeń naczyń wyciągowych szybu „Budryk” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 CZOK/25/16 – Roboty górnicze w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 SRK/TZ/KWK BD-2265-07/16 – „Wymiana 2 kpl zawieszeń liny wyrównawczej szybu „I” Szczegóły