Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2016 BZ/03A/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-10/16 Dostawa części do remontu pomp… Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 KWK R/03/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/KWK M- 2265- 26/16- „Dostawa narzędzi wiertniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-5/16 – Dostawa szczeliwa bawełnianego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-07A/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów analizatorów siarki Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 SRK/TZ/KWK C-2265-1/16 Świadczenie usług serwisowych Szczegóły
Akty prawne 29.03.2016 KWK M/21/16 – Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających Szczegóły
Akty prawne 25.03.2016 SRK/TZ/CZOK-2265-13/16 – Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia „Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Szczegóły
Akty prawne 25.03.2016 SRK/TZ/KWK M-2265-20/16 „Dostawa Fabrycznie nowych stropnic stalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Szczegóły