Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.11.2015 SRK/TZ/KWK BD-2265-05/15- Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „I” Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 KWK/19/15/16 – Świadczenie usług sprzętem ciężkim w 2016 r. dla realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom Szczegóły
Akty prawne 17.11.2015 KWK M/42/15/16 – Dostawa rozpór rurowych V32 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2015 KWK BD/02/15 – Wykonanie 5 tam izolacyjnych murowanych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej KWK Boże Dary Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 KWK K-J/08/15 – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II i Kazimierz V Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 KWK M/36/15 – „Dostawa spągoładowarki z czerpakiem przybierkowym typu skrzyniowego z wypychakiem hydraulicznym”. Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 SRK/TZ/KWK M-2265-77/15 – Dostawa klejów organiczno-mineralnych Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 CZOK/55/15/16 – Dostawa pomp do realizacji zadania modernizacja systemu głównego odwadniania pompowni Pstrowski Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 KWK K-J/09/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia terenu i obiektów” Oddziału w Sosnowcu KWK „Kazimierz – Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu. Szczegóły
Akty prawne 13.11.2015 SRK/TZ/KWKB -2265-17/15 – Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami Szczegóły