Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2019 RO-P-0041-19 Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 RO-P-0040_19 Wzorcowanie ręcznych anemometrów wirnikowych RAW Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-20-19 Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 oraz A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 R-JM-0006/19-1-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 ZP-BZ-0001/19-1 Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019-2021 dla 7 części obejmujących: Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 RO-P-0039-19 Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 Udrożnienie kanału rurowego Ø500 zabudowanego przy przepompowni „Hubertus” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice” Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 SRK/KWKBD/586/2019 Dostawa muf kablowych Szczegóły